Founder's StoryStartup Story

Rent Agreement: भाडे करार म्हणजे काय? भाडे कराराचे स्वरूप काय आहे?

तुम्हाला तुमची मालमत्ता भाड्याने द्यायची असेल, तर तुम्हाला भाडेकरूसोबत भाडे करार करावा लागेल. काहीवेळा जमीनमालक असे करत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना काही वेळा मोठी किंमत मोजावी लागते. याशिवाय, जर तुम्ही भाड्याने राहत असाल तर निश्चितपणे भाडे करार किंवा भाडे करार करा, ज्यावर घरामध्ये राहण्याच्या सर्व अटी आणि नियम स्पष्टपणे लिहिलेले आहेत. तुम्ही घरमालक असाल किंवा भाडेकरू असाल, तुम्हाला भाडे कराराच्या सर्व अटी व शर्ती माहित असणे आवश्यक आहे. भाडे कराराचे स्वरूप आगाऊ ठरवले जाते. तुम्ही नोंदणी करत असाल किंवा तुमचा भाडे करार नोटरी करून घेत असाल किंवा त्यावर स्वाक्षरी करून घ्या, तुम्ही विहित नमुन्याचे पालन केले पाहिजे. Rent Agreement

चला तर मग आम्ही तुम्हाला सांगतो की भाडे करारामध्ये काय लिहिले पाहिजे, त्याच्या मूलभूत अटी काय असाव्यात आणि भाडे कराराचे वेगवेगळे स्वरूप काय आहेत. तुम्ही दुकान किंवा व्यावसायिक संकुलासाठी भाडे करार करत असल्यास, त्याचे स्वरूप घर भाडे करारापेक्षा वेगळे असेल.

भाडे करार हा एक औपचारिक दस्तऐवज आहे ज्यावर घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या संमतीने स्वाक्षरी केली जाते. भाडे कराराच्या स्वरूपामध्ये निश्चित भाडे, आगाऊ रक्कम, घरमालकाने ठरवलेल्या अटी व शर्ती, मालमत्तेचा अचूक आकार आणि स्थान, वापर आणि दोन्ही पक्षांचे इतर तपशील यांचा समावेश होतो.

2.भाडे करार का केला जातो?

हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जे दोन्ही पक्षांसाठी वैध आहे, ज्यामध्ये सर्व आवश्यक तपशील आहेत. मालमत्ता भाड्याने देण्यापूर्वी भाडे करारात प्रवेश करण्याचे काही फायदे येथे आहेत.

घरमालक आणि भाडेकरू किंवा भाडेकरू यांच्यासाठी कालांतराने एखाद्या गोष्टीवर असहमत होणे सामान्य आहे. अशा स्थितीत भाडे करार हा वाद मिटवतो. Rent Agreement

 • करारामुळे घरमालकाला भाडेकरूवर नुकसान भरपाईसाठी खटला भरण्यास मदत होते.
 • करारामुळे घरमालकाला भाडेकरू/पट्टेदाराला चुकीच्या वागणुकीसाठी किंवा सेट नियमांचे पालन न केल्याबद्दल बाहेर काढण्यास मदत होते.
 • समझोता सर्व पक्षांना खटल्यापासून संरक्षण करते.
 • हे भाडेकरू/पट्टेदाराला मालमत्ता सोडताना दिलेली आगाऊ रक्कम परत मिळविण्यात मदत करते.
 • हे बेकायदेशीर आणि अवास्तव दावे किंवा घरमालकाकडून अतिरिक्त निधीची मागणी असलेल्या विवादांचे निराकरण करण्यासाठी भाडेकरू/पट्टेदारास मदत करते.

भाडे कराराचा मूळ विषय:

आता, भाडे कराराच्या स्वरूपातील मूलभूत गोष्टी प्रत्येक प्रकरणानुसार बदलतात यात शंका नाही. तथापि, त्याची मूळ रचना आणि वर्णन समान असू शकते. खाली दिलेल्या कोणत्याही भाडे कराराच्या स्वरूपात तुम्ही प्रदान केलेली मूलभूत माहिती पहा.

 • कराराचे ठिकाण, कराराची तारीख, महिना आणि वर्ष
 • पट्टेदार/जमीन मालकाचे पूर्ण नाव
 • पट्टेदार/जमीन मालकाचा पत्ता
 • भाडेकरू/भाडेकरूचे पूर्ण नाव
 • भाडेकरू/भाडेकरू पत्ता
 • लीज/भाड्याने मिळकत पत्ता
 • लीज/भाडे मालमत्ता क्षेत्र
 • लीज/भाड्याची मुदत महिन्यांत किंवा वर्षांत
 • भाडेपट्टी/भाडेपत्राची सुरुवात आणि समाप्ती तारीख
 • भाडेपट्टी/भाडे दरमहा देय
 • भाडेपट्टी/भाडे देय तारीख
 • न भरल्यास दंड/व्याज देय
 • लीज/भाडे करार संपुष्टात आणण्यासाठी सूचना कालावधी
 • साक्षीदाराची स्वाक्षरी

भाडे कराराचे स्वरूप:

भारत सरकार आणि विविध राज्यांचे व्यावसायिक आणि घर भाडे कराराच्या स्वरूपासाठी त्यांचे स्वतःचे नियम आहेत. भविष्यात काही विसंगती आणि हस्तक्षेप आवश्यक असल्यास हे स्वरूप अधिकारी स्वीकारतात.

तुम्ही एखाद्या तज्ञाकडून भाडे कराराचे स्वरूप सहजपणे मिळवू शकता. तुमच्या सोयीसाठी, आम्ही खाली pdf आणि jpg मध्ये भाडे कराराचे स्वरूप दिले आहेत. लक्षात घ्या की भाडेकरू किंवा भाडेकरूला देण्यापूर्वी तुम्ही अटी व शर्ती, भाडे/लीज/ठेवी तपशील, वैयक्तिक तपशील आणि इतर माहिती काळजीपूर्वक लिहावी.

घर भाडे कराराचे स्वरूप:

खाली घर भाडे कराराचे स्वरूप इंग्रजीमध्ये दिले आहे जे तुम्ही तुमचे स्वतःचे स्वरूप तयार करण्यापूर्वी पुढे जाऊ शकता. कृपया लक्षात घ्या की तुम्ही तुमचा फॉरमॅट एखाद्या तज्ञाला दाखवणे आणि ते मंजूर करून घेणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरुन कोणत्याही त्रुटी किंवा विसंगती नसतील.

काही जमीनमालक त्यांच्या स्थानिक भाषेत भाडे करार करणे पसंत करतात. आपण हे करू शकता. पण, दुसरी बाजूही ही भाषा समजून घ्यायला हवी. काही लोक भाडे कराराचे स्वरूप मराठीत बनवतात तर काही लोक तामिळमध्ये बनवतात. तुम्ही तुमच्या आवडीची भाषा निवडू शकता.

व्यावसायिक मालमत्तेसाठी भाडे कराराचे स्वरूप:

अशा कराराचे मूळ स्वरूप इतर सर्व प्रकारच्या मालमत्तेप्रमाणेच राहिले असले तरी, व्यावसायिक मालमत्तेसाठी भाडे कराराच्या स्वरूपात काही इतर माहिती जोडण्याची आवश्यकता असू शकते. हा करार थोडा वेगळा आहे. त्याचा हा नमुना आहे.

दुकानासाठी भाडे कराराचे स्वरूप:

दुकान म्हणजे एक अशी जागा जिथून एखादी व्यक्ती आपला व्यवसाय चालवते. छोट्या किराणा दुकानांपासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत, भाड्याने आणि भाडेतत्त्वावर विविध प्रकारची दुकाने देऊ शकतात. तुम्ही दुकानासाठी भाडे कराराचे स्वरूप शोधत असल्यास, येथे एक नमुना आहे.

भाडे कराराच्या स्वरूपाचा निष्कर्ष:

तुम्ही घरमालक असाल किंवा भाडेकरू असाल किंवा भाडेकरू असाल, तुम्ही भाडेकरार करा आणि त्यात सर्व आवश्यक अटी व शर्ती लिहा हे खूप महत्त्वाचे आहे. तुमचा भाडे करार तयार करण्यासाठी तुम्ही वरीलपैकी कोणतेही भाडे कराराचे नमुने वापरू शकता.

आम्ही भाडे कराराला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी तज्ञाची मदत घेण्याचा सल्ला देतो, कारण अशा कायदेशीर करारांमध्ये प्रत्येक शब्द मोजला जातो आणि प्रत्येक गोष्ट कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लिहिली जाते. तज्ञ तुम्हाला योग्य भाडे करार तयार करण्यात मदत करेल जेणेकरून तुम्ही भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर लढाईपासून सुरक्षित राहू शकाल. भाडे करार हा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील चांगल्या संबंधाचा आधार आहे. ते जितके स्पष्ट, पारदर्शक आणि तपशीलवार असेल तितके चांगले.

1.तुम्ही भाडे कराराशिवाय मालमत्ता भाड्याने देऊ शकता का?

तुम्ही भाडे कराराशिवाय मालमत्ता भाड्याने किंवा भाड्याने घेतल्यास, तुम्ही दोन पक्षांमध्ये उद्भवणारे कायदेशीर विवाद हाताळण्यास सक्षम नसाल. त्यामुळे भाडे कराराचा मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे.

2.निवासी मालमत्तेसाठी ठराविक करार कालावधी काय आहे?

भारतात, भाडे कराराचा मसुदा 11 महिन्यांसाठी तयार केला जातो जेणेकरून स्थानिक प्राधिकरणांकडे कराराची नोंदणी करण्याची गरज भासू नये. तुम्हाला अकराव्या महिन्यानंतर कराराचे नूतनीकरण करावे लागेल. आपण 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा करार केल्यास, त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

3.अपार्टमेंट किंवा गेट्ड कम्युनिटी, भाडेकरू किंवा घरमालक यांच्या देखभालीचा खर्च कोण भरेल?

सामान्यतः, भाडेकरूने देखभाल शुल्क भरणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये, घरमालक ते देण्यास सहमत होऊ शकतो आणि भाडे करारामध्ये त्याचा उल्लेख करू शकतो. जो कोणी फी भरत असेल, तो भाडे करारामध्ये हे कलम समाविष्ट करणे चांगले.

4.भाडे करार संपुष्टात आणण्यासाठी सूचना कालावधी किती आहे?

देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये हे साधारणपणे 1-3 महिन्यांदरम्यान बदलते. हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही भाडे करार तपासावा.

5.तुम्ही मालमत्ता सब-लेट किंवा सब-लीज करू शकता?

अनेक जमीनमालक उप-लीज किंवा उप-लीज मालमत्तांना सहमती देऊ शकत नाहीत. तुम्हाला हे करायचे असल्यास, करारामध्ये कलम समाविष्ट असल्याची खात्री करा. Rent Agreement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

error: Content is protected !!